Xà gồ Z 125x52x58x16x1.5x1000

  • Quy cách: 125x52x58x16
  • Độ dày:1.5
  • Barem:3.143925
  • Trọng lượng (MET): 3,14
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222