Xà gồ Z 150x52x58x16x1.8x1000

  • Quy cách: 150x52x58x16
  • Độ dày:1.8
  • Barem:4.04118
  • Trọng lượng (MET): 4,04
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222