Xà gồ Z 150x62x68x16x1.75x1000

  • Quy cách: 150x62x68x16
  • Độ dày:1.75
  • Barem:4.203675
  • Trọng lượng (MET): 4,20
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222