Xà gồ Z 175x52x58x16x2x1000

  • Quy cách: 175x52x58x16
  • Độ dày:2
  • Barem:4.8827
  • Trọng lượng (MET): 4,88
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222