Xà gồ Z 175x62x68x16x1.52x1000

  • Quy cách: 175x62x68x16
  • Độ dày:1.52
  • Barem:3.949492
  • Trọng lượng (MET): 3,95
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222