Xà gồ Z 200x62x68x20x2x1000

  • Quy cách: 200x62x68x20
  • Độ dày:2
  • Barem:5.7148
  • Trọng lượng (MET): 5,71
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222