Xà gồ Z 200x72x78x16x1.5x1000

  • Quy cách: 200x72x78x16
  • Độ dày:1.5
  • Barem:4.4274
  • Trọng lượng (MET): 4,43
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222