Xà gồ Z 200x72x78x20x1.75x1000

  • Quy cách: 200x72x78x20
  • Độ dày:1.75
  • Barem:5.2752
  • Trọng lượng (MET): 5,28
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222