Xà gồ Z 250x62x68x20x3x1000

  • Quy cách: 250x62x68x20
  • Độ dày:3
  • Barem:9.7497
  • Trọng lượng (MET): 9,75
  • NSX:
  • Số lượng:
Ghi chú

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222